Bu site, site deneyimlerinizi analiz etmek, içerikleri kişiselleştirmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için Çerez(Cookie) Politikası ve KVVK aydınlatma metni sayfalarını incelemenizi rica ederiz.

TAMAM

KVKK Başvuru Formu

KVKK Başvuru Formu

BAŞVURU USULÜ

 1. Size yapılan başvurularda aşağıdaki unsurların bulunması zorunludur. Bu itibarla, yapılanan başvurunun usul ve yöntemi dikkate alınarak başvuru sahibin kimliğini teyid etmek amacıyla her bir münferit olayda değerlendirme yapılması gerekecektir.
 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Varsa başvuru eki (başvuruya konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.)
 1. Size iletilen başvuru taleplerinin aşağıdaki yer alan yollardan biri ile gelmesi gerekmektedir:
 • Yazılı olarak veya
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya
 • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla
 1. Cevap Yazısında Bulunması Zorunlu Bilgiler:
 • Veri sorumlusuna ait bilgiler,
 • Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalar
 1. Cevap Süresi:

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

 1. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde:
 • Tebliğ’de belirtilen ücret alınabilir.
 • Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
 • İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.
 1. Ücret
 • İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz.
 • On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 • Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

BAŞVURU FORMU

 

 1. Veri Sahibinin iletişim bilgileri:

 

*Adı-Soyadı:

…………………………………………………………………....

*TC Kimlik Numarası:

……………………………………………………………………

*Telefon ve Faks Numarası:

……………………………………………………………………

* Elektronik posta adresi

……………………………………………………………………

 *İşyeri veya İkamet Adresi:

……………………………………………………………………

 

 

 1. Lütfen veri sahibinin [●] ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Danışan, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

Hizmeti alanlar doldurulacaktır

☐  Danışanım

☐ Eski Danışanım

☐ Diğer: …………………..

 

Çalışan ise doldurulacaktır

☐ Mevcut Çalışanıyım

☐ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : ………………

☐ Diğer: ………………………………………………

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih : ………

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………

 

C.        * Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyiniz.

……………………………………….……………………………….……………………………….…….......................................... ………………………….……………………………………………………….……………………………….………………………………
…….…..…………………………….…………………………………………..…………….……………………………….………………

 

Açıklama

Bu formu doldurarak, imzalı bir örneğini

 • Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile aracılığı ile Vizyon Psikiyatri & Psikoterapi Bağdat Caddesi No:270 Ak apt. D:3 Caddebostan Kadıköy / İstanbul adresine,
 • Başvuru formu doldurulup vizyonpsikiyatri@gmail.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Doldurmuş olduğunuz işbu başvuru formu, varsa tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Adrese / e-posta gönderilmesi sırasında çıkacak sorunlardan tarafımız sorumlu değildir.  Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde tarafımız, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Tarihi:                                                                         

Başvuran Adı Soyadı:

* İmza

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Başvurunun Alındığı Tarih:                                                     

Başvuruyu Alan Adı Soyadı

İmza

 
scroll up